In English Please


O M

  |  

D U

  |  

V A D

  |  

V I

  |  

V A R

  |  

Hur många vill du att vi ska vara?

Det är inte storleken på reklambyrån som är avgörande för resultat och kompetens. Det viktiga är att vi levererar rätt kvalitet i rätt tid. Och till rätt kostnad.
   OK – Graffiti Reklambyrå var en gång i tiden en fullresursbyrå med ett respektingivande antal anställda. Nu väljer vi istället en annan affärsmodell. Kärnan består av de två grundarna och ägarna, och för övrigt klär vi på oss med kompetens i vårt nätverk – helt och hållet styrt av vilka kompetenser som behövs för ett givet uppdrag.
   Ett bra exempel är vår partner Leon, där vi varit involverade de senaste åren.

Kärnan i Graffiti Reklambyrå  är:

 HÅKAN OSCARSSON
        Tel 0705-603970. Mail hakan@graffiti.se
 MATS SCHYLSTRÖM
        Tel 0705-728394. Mail mats@graffiti.se
 
   
MATS SCHYLSTRÖM

Projektledare/art director i Graffiti sedan 1986. Iderik och formsäker som AD.

Amatörbasist och bakåtsträvande MC-fanatiker i det mer privata.

GRAFFITI REKLAMBYRÅ AB  |   601 86 NORRKÖPING  |   MAIL@GRAFFITI.SE